Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Α.Π.Θ.
Βρείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης του webmail.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία webmail, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο
τηλ: 2310 999000 | support@auth.gr

Powered by Horde