Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Α.Π.Θ.
Βρείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης του νέου webmail.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υπηρεσία webmail, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο
τηλ: 2310 999000 | support@auth.gr | fax: 2310 999100

Powered by Horde